Autorka je klinickou psychologičkou pracujúcou v oblasti redukcie požiadavky po droge viac ako desať rokov. Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1995. V oblasti primárnej drogovej prevencie je aktívna už od roku 1993.


Je spoluzakladateľkou Občianskeho združenia Pomoc ohrozeným deťom, pod jeho záštitou začala realizovať prevenčné aktivity v bratislavských stredných školách. Od roku 1995 pôsobila v Občianskom združení Most, kde v nasledujúcom roku stála pri štarte prvej svojpomocnej skupiny pre rodičov a partnerov drogovo závislých RaP. Hneď o rok rozbiehala prvý streetwork (terénna sociálna práca v otvorenom prostredí pre aktívnych injekčných užívateľov drog formou harm reduction), v ktorého začiatku v roku 1997 stáli občianske združenia Most a Odyseus. Nasledujúci rok 1998 rozbehla druhý projekt streetworku, tentoraz v spolupráci s Občianskym združením Prima. Od toho roku v Občianskom združení Prima zastávala rôzne pozície a od roku 2003 je jeho výkonnou riaditeľkou. V roku 2005 Občianske združenie Prima sprevádzkovalo pod jej vedením prvé Kontaktné centrum pre aktívnych užívateľov drog na Slovensku. Od toho roku združenie prevádzkuje prvú krízovú linku pre ľudí závislých od hier. Vo vzdelávaní v oblasti primárnej prevencie závislostí tvorí lektorskú dvojicu s PhDr. Ingrid Hupkovou, PhD. už viac ako desať rokov.


Začiatok týchto aktivít siaha do roku 1996, keď úspešne ukončila vzdelávanie pre praktických expertov Group Pompidou Rady Európy a stala sa certifikovanou národnou trénerkou pre Slovensko Rady Európy v siedmich oblastiach vzdelávania. Od roku 1998 je lektorkou Stálej konferencie Občianskeho inštitútu. V rámci trénerstva výrazne spolupracovala predovšetkým s Národným osvetovým centrom v Bratislave, jednotlivými regionálnymi osvetovými strediskami, Inštitútom vzdelávania a zahraničného obchodu Ministerstva hospodárstva SR, Diagnostickým centrom pre mládež a Inštitútom pre verejnú správu. Dlhodobá a intenzívna spolupráca na jednotlivých projektoch ju spája i s Občianskym združením Športom proti drogám.


V poslednom období pôsobí aj v komerčnej sfére, v ktorej realizuje päť tréningových modulov, akreditovaných Ministerstvom školstva SR a zameraných na rozvoj ľudských zdrojov. Ďalšou oblasťou, ktorej sa venovala, bola problematika domáceho násilia, a to najmä v spolupráci s Občianskym združením Pomoc ohrozeným deťom a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. V roku 2001 ukončila vzdelávanie v oblasti psychoterapie v prístupe centrovanom na klienta. V rokoch 1996 – 2002 pracovala v oblasti prevencie kriminality na Ministerstve vnútra SR, od roku 1997 v kancelárii ministra vnútra v dôstojníckej hodnosti. Je členkou viacerých profesijných združení, organizácií a expertných komisií zameraných predovšetkým na problémové užívanie drog. Pôsobí i na nadnárodnej úrovni a je spoluautorkou mnohých publikácií a prispievateľkou do mnohých časopisov.

Facebook

Who's Online

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line