Blog

Tu žije Boh (Spoznávaš to tu?)

Z diaľky sa život javí ako krásny, bezchybný, dokonalý a nedotknutý – no len čo pristúpime bližšie, stane sa skutočnejším. Zbadáme jeho hrče a mozole, pukliny a škvrny, zlomenosť a neistotu.

Prečo? Lebo život môžeme skutočne zažiť len zblízka. Jasné, môžeme ho pozorovať obďaleč, ale na to, aby sme sa stali jeho súčasťou a zažili jeho pravú krásu, ho musíme prijať a dovoliť všetkým jeho nedokonalostiam, aby sa nás dotkli. Musíme prijať jeho praskliny a škvrny. Pretože tie sú jeho súčasťou práve tak, ako západy slnka a vodopády.

Čítať ďalej...

15 vecí, ktoré Ježiš nikdy nepovedal:

1. “Boh bol tak znechutený zo sveta a z teba, že dal svojho jednorodeného syna…”

2. “Prišiel som, aby som vám priniesol nové náboženstvo.”

3. “Podľa toho budú vedieť, že ste moji učeníci, že budete mať správnu teológiu”

Čítať ďalej...

5 otázok – Juraj Jordán Dovala

Niekedy majú ľudia pocit, že kresťanstvo ako náboženstvo na nich kladie nároky, ktoré sa v reálnom živte v dnešnej dobre splniť nedajú. Čo s týmto konfliktom ?

Evanjeliá poskytujú človeku návod na život naplnený Bohom. Nároky sú súčasťou nášho života a iba blázon by chcel žiť bez akýchkoľvek nárokov na seba. Ja osobne na seba rád kladiem nároky, zvlášť, keď Kristovo „bremeno je ľahké“. Človek to zistí postupne, že čím viac žije v súlade s Bohom, tým je šťastnejší a slobodnejší.

Čítať ďalej...

Ježišovi nezáležalo na správnych doktrínach – ani nám by nemalo

V evanjeliách čítame, že Ježiš bol vždy obklopený ľuďmi. Jeho život bol plný vzťahov. Rozprával, pil, jedol, odpočíval; občas zabával hostí a niekedy naopak, oni zabávali jeho. Fascinujúce je, že jeho vzťahy neboli založené na rovnakej teológii a učení. Vlastne môžeme kľudne povedať, že nik z nich neveril tak ako Ježiš. Napriek tomu bol Ježiš vždy v spoločnosti ľudí a tieto putá prerástli do hlbokých a vrúcnych vzťahov.

Čítať ďalej...

5 otázok – Jaro Tomašovský

Niekedy majú ľudia pocit, že kresťanstvo ako náboženstvo na nich kladie nároky, ktoré sa v reálnom živote v dnešnej dobre splniť nedajú. Čo s týmto konfliktom?

Áno, súhlasím s tým. Dokonalý kresťanský život je nesplniteľná úloha – nie je v silách človeka takto žiť. Úžasné však je, že kresťanstvo nie je náboženstvo. Náboženstvo je totiž o tom, ako sa zapáčiť Bohu – čo robiť, aby som sa dostal k Bohu. Ale kresťanstvo je o tom, že Boh prišiel k človeku – a to až tak blízko, že sám sa stal človekom. Pán Ježiš Kristus prišiel, aby tento nesplniteľný ideál – dokonalý život – splnil za nás. A splnil za nás ešte aj niečo iné.

Čítať ďalej...

5 otázok – Janči Verčimák

Niekedy majú ľudia pocit, že kresťanstvo ako náboženstvo na nich kladie nároky, ktoré sa v reálnom živote v dnešnej dobe splniť nedajú. Čo s týmto konfliktom ?

Je absolútna pravda, že "Kresťanstvo ako náboženstvo" kladie na ľudi nároky a s tým sa treba zmieriť. Takéto "kresťanské náboženstvo" treba nechať pre tých, ktrorí radi plnia kresťanske nároky a požiadavky. Naproti tomu "kresťanstvo ako viera v evanjelium Ježiša Krista" vyžaduje len jedno a to veriť tomu, že Ježiš Kristus zomrel za moje hriechy. Aký ma táto viera v Ježiša Krista dosah na môj každodený život, je už iná otázka.

q

Čítať ďalej...

Ako byť slobodným vo viere a nie otrokom náboženstvom tvorenej istoty

Verím, že jadro problému v rámci ľudskej skúsenosti má čo dočinenia s vnútornou potrebou istoty, že máme pravdu (strom poznania dobra a zla). Toto je podľa mňa koreňom problému v rámci našej jednotnej cesty ako ľudstva, pretože akonáhle sme si istí, že máme pravdu, veríme, že máme právo súdiť druhých. Keď presvedčíme ostatných, že sa môžu pridať k našej „správnosti“, čísla nám môžu dať moc k tomu, aby sme mohli robiť to, čomu veríme, že od nás naša „správnosť“ vyžaduje.

q

Čítať ďalej...

5 otázok – Ondrej Garaj

Niekedy majú ľudia pocit, že kresťanstvo ako náboženstvo na nich kladie nároky, ktoré sa v reálnom živote v dnešnej dobe splniť nedajú. Čo s týmto konfliktom?

q

Čítať ďalej...

HRIECH, POKÁNIE A VEČNÝ ŽIVOT – TROCHU INAK

“Hriech,” “pokánie,” a “večný život” sú najviac skloňovanými výrazmi populárneho kresťanstva, ku ktorému sa Ježiš nikdy nehlásil a ani ho neučil. Táto teológia podčiarkuje silu kolektívneho myslenia – t.j. ak dostatočné množstvo ľudí niečomu verí, znamená to, že je to správne.

q

Čítať ďalej...

5 otázok – Csaba Tolnai

Niekedy majú ľudia pocit, že kresťanstvo ako náboženstvo na nich kladie nároky, ktoré sa v reálnom živote v dnešnej dobre splniť nedajú. Čo s týmto konfliktom?

q

Čítať ďalej...

Ježiš – ako ho možno nepoznáte II/II

Ďalej by som veľmi rád poukázal na jedno veľmi dôležité podobenstvo v Lukášovom evanjeliu. Ide o podobenstvo, ktoré dokonca znie tak, akoby to bolo podobenstvo nejakého zenového majstra. Ježiš sa naraz prihovára k svojim učeníkom aj k farizejom. Oslovuje teda naraz aj tých „dnu" aj tých „vonku". Ako reakciu na odpoveď „kedy príde božie kráľovstvo" im odpovedá, že konečná realita (božie kráľovstvo) „nie je tu ani tam", čím nás odvádza od našeho klasického myslenia v čase. „Božie kráľovstvo je vo vás." (Lk 17,21) Ak necháte ľudí príliš často sa sústrediť na konkrétny čas, sviatky, bohoslužby, tak veľmi často zabudnú, že božie kráľovstvo je vždy tu a teraz.

q

Čítať ďalej...

Ježiš – ako ho možno nepoznáte I.

Najčastejšia forma, ktorou sa Ježiš prezentoval a ktorú použil v evanjeliách 87 krát je výraz ben´adam - syn človeka. V hebrejskej biblii neexistovalo rozlišovanie veľkých a malých písmen, takže formálny titul Syn Človeka, ktorý je prebraný z pasáže proroka Daniela je neodôvodnený. Ježiš v skutočnosti zdôrazňuje „Ja som ako vy" - smrteľný, ľudský ako každý z vás. Týmto istým spôsobom Ezechiel používa túto frázu 93 krát. Prečo by sme ju mali čítať a vykladať inak než ako znela z úst Ježiša? Naša predpojatosť jeho božstvom nám zabránila vnímať jeho jasne prízvukovanú ľudskosť.

q

Čítať ďalej...

Facebook

Who's Online

Práve tu je 49 návštevníkov a žiadni členovia on-line