My spolu s nimi odmietame také náboženstvo, ktoré redukuje človeka, najmä jeho kritické myslenie a slobodnú vôľu a robí z neho obeť rituálov či náuk.

Menej náboženstva znie na prvý pohľad veľmi nekresťansky, ale správne ateisticky. Toto je pre nás miestom, kde sa ateizmus a kresťanstvo stretávajú a prelínajú. Odmietajú a my spolu s nimi odmietame také náboženstvo, ktoré redukuje človeka, najmä jeho kritické myslenie a slobodnú vôľu a robí z neho obeť rituálov či náuk.

Povyšovanie náboženského správania nad človeka samotného je často kameňom úrazu v mnohých konfliktoch

Ľudstvo si od nepamäti vytvára systémy, akými sa snaží dostať na vyššiu úroveň existencie, bližšie k bohu alebo rôznym bohom. Obety, pôsty, rôzne vzorce správania a iné systémy “ako” dosiahnuť stav blaženosti nechýbajú v žiadnej kultúre.

Problémom je, že popri všetkých snahách čo najprísnejšie dodržiavať status quo týchto izmov, často uniká človeku to najpodstatnejšie - vzájomná láska.

Príslušnosť človeka k danej skupine, verné dodržiavanie pravidiel alebo šplhanie po rebríčku dokonalosti, ľudí izoluje od otvorenosti voči svetu, prijatia ľudí iného názoru a od kritického myslenia. Povyšovanie náboženského správania nad človeka samotného je často kameňom úrazu v mnohých konfliktoch, či už individuálnych, alebo skupinových.

K tomuto Bohu ale nevedie cesta skrze náboženské predpisy a dodržiavanie istých pravidiel.

Sami máme úctu k spiritualite človeka a nechceme mu ju brať alebo akýmkoľvek spôsobom ponižovať. Sami veríme v jedného Boha. K tomuto Bohu ale nevedie cesta skrze náboženské predpisy a dodržiavanie istých pravidiel. Tento Boh na nás nehľadí skrze naše dobré alebo zlé konanie. Nevyžaduje od nás dodržiavanie presného kalendára návštev kostolov, spovedí alebo odriekaní konkrétneho počtu mantrických modlitieb.

Máme pádne dôvody, prečo veríme, že od nás Boh nevyžaduje žiadnu prácu, ktorou by sme si jeho priazeň mali zaslúžiť . A nijakým špeciálnym spôsobom si ho nevieme so sebou zmieriť.

Je to presne naopak. On sám ku nám iniciatívne vystrel ruku na zmierenie a vyriešil náš problém po svojom. To, že tu na svete s nami nie je niečo v poriadku, je asi každému jasné. Sami vidíme, že človek nie je dokonalý, nemá len dobré úmysly a ubližuje druhým naokolo. Všetky naše nedokonalosti a problémy, každé negatívne správanie človeka a ľudstva samotného vytvára medzi nami a Bohom prekážku. Túto prekážku ale nevieme prekonať nijakým náboženským systémom.

Už viac nemusíš mať pocit, že nie si dosť dobrý na to, aby si sa zapáčil Bohu.

Riešenie je tu. Najlepšia správa na tom je, že Boh sám tento problém vyriešil za nás úplne nenábožensky. Nevyžaduje od nás nijaké odčinenie, či náhradu škôd.

Všetky náboženstvá sveta majú jednu vec spoločnú - ponúkajú systém, akým sa človek dostane na vyššiu úroveň bytia, bližšie k pravde alebo nejakému bohu. Boh ale zrušil každé náboženstvo už pred 2000 rokmi a dal nám sám seba. V osobe Ježiša Krista na kríži raz a navždy zjednotil so sebou celé ľudstvo. Tresty alebo obäty, ktoré by sme za svoju sebeckosť, vinu a odmietanie Jeho museli zniesť, definitívne uplatnil na sebe samom a nám dal de jure status bezchybných “božích detí”. Prijatím tejto skutočnosti vierou sme raz a navždy v Jeho milosti. Ukázal nám nesmiernu hodnotu človeka. V Ježišovi povýšil človeka na božské stvorenie, ktoré prijatím a vierou v neho bez akejkoľvek snahy získava status svätého.

(svätý neznamená nič viac ani menej ako oddelený pre Boha)

Vzťah s Ježišom Kristom nie je žiadne náboženstvo.

Už viac nemusíš mať pocit, že nie si dosť dobrý na to, aby si sa zapáčil Bohu. Už sa nemusíš báť, čo bude s tebou po smrti. Už nemusíš pochybovať o tom, či tvoje chovanie a snaha stačí na to, aby si bol Bohom prijatý. Vierou a jedine vierou v Ježiša Krista si dostal titul kráľovské dieťa. Boh si ťa v Kristovi adoptoval a už sa viac nemusíš báť, nikto ti tento status nezoberie.

Ak chceš, aby sa ti zmenil život a všetky, naozaj všetky - minulé aj budúce prešľapy boli navždy zabudnuté a anulované, toto je jediné a dokonalé riešenie, ktoré funguje. Tisíce, ba milióny ľudí po celom svete by mohli dosvedčiť a rozprávať krásne príbehy o tom, ako sa im zmenil život po tom, čo prijali odpustenie svojich vín a nechali sa milovať samotným Bohom otcom.

Vzťah s Ježišom Kristom nie je žiadne náboženstvo. Je to slobodná voľba byť prijatý a získať pred Bohom status dokonalého, spravodlivého a prijatého. Je to dar. Ak ti niekto bude diktovať, ako máš pri tom vyzerať, alebo čo k tomu ešte musíš splniť, never mu. Práve to je náboženstvo. Ježiš Kristus je božia milosť voči nám, ktorá nemá žiadne “ale” ani žiadne dodatky malými písmenkami pod textom.

Že to znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda?

Toto je milosť.

Facebook

Who's Online

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line