Dôveryhodnosť Biblie ako takej, ale aj osoby Ježiša Krista a toho, čo o sebe tvrdil významne podporujú biblické proroctvá. Či už predpovedané udalosti a ich následné splnenie sa, ale aj predpoveď príchodu Židovského mesiáša so všetkými detailmi, ktoré o ňom boli prorokované. Tie prvé – historické udalosti – ktoré sa už stali – môžeme historicky a archeologicky dokazovať a presviedčať sa o ich pravdivosti. Ale k tým druhým môžeme mať výhrady. Výhrady k proroctvám ktoré podľa kresťanov poukazovali na osobu Ježiša Krista bývajú aj také, že sa hovorí, že je vysoká pravdepodobnosť, aby sa tieto charakteristiky a detaily splnili na jednom mužovi v tých časoch v tej konkrétnej geografickej polohe. Práve takýmto argumentom sa zaoberal profesor Peter Stoner, vedúci katedry matematiky a astronómie na Pasadena City College. Dal si za úlohu vypočítať štatistickú pravdepodobnosť toho, že by sa proroctvá o Židovskom mesiášovi naplnili na jednom človeku naraz tak, ako na Ježišovi z Nazaretu. „Profesor Stoner si prizval na pomoc šesťsto študentov matematiky a histórie, povedal im, aby boli veľmi prísni pri aplikovaní tohto princípu pravdepodobnosti na biblické proroctvá a aby im nič neodpustili a aby boli veľmi kritickí. Stoner aplikoval tento princíp podobnosti na osem proroctiev týkajúcich sa života Ježiša Krista. Vzal proroctvo Micheáša, že sa (JK) narodí v Betleheme, potom z Malachiáša, že bude mať predchodcu, ktorý príde pred ním a bude mu pripravovať cestu, ďalšie, že bude kráľom, ktorý nebude jazdiť na koni ale na osľati, že bude mať ranené, prebodnuté ruky, že bude zradený za 30 strieborných – proroctvá od proroka Zachariáša, potom že za tých 30 strieborných bude kúpené pole. Z Izaiáša, že ho budú mučiť, ale že neotvorí svoje ústa na svoju obranu,... “ Týchto osem proroctiev sa mohlo súčasne na jednom človekovi naplniť s pravdepodobnosťou 1:10²⁸.

Facebook

Who's Online

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line